Hủy

CÁC CON TƯNG BỪNG ĐÓN TRUNG THU CÙNG CÁC THẦY CÔ TOUCH ENGLISH!

Trong buổi học đặc biệt đón Trung thu mang tên “Mid-Autumn Festival”, các thầy cô giáo đã khéo léo lồng ghép những nội dung rất lý thú như học từ vựng, cấu trúc câu về chủ đề Trung thu bằng nhiều hình ảnh sinh động, gắn liền với văn hóa Việt Nam cùng với những hoạt động tạo hình, arts & crafts sôi nổi như: Làm đèn lồng, làm mặt nạ,…

Clip giới thiệu Touch English

Touch English! là chương trình Tiếng Anh được thiết kế đặc biệt dành riêng cho trẻ em Việt Nam lứa tuổi Mầm non từ 18 tháng tuổi - 6 tuổi. Chương trình Touch English! truyền cảm hứng học tập giúp trẻ bước đầu tiếp cận với Tiếng Anh chuẩn mực, tự tin giao tiếp hàng ngày.

Sản phẩm giáo dục

Touch English!

Touch English! là chương trình Tiếng Anh được thiết kế đặc biệt dành riêng cho trẻ em Việt Nam lứa tuổi Mầm non từ 18 tháng - 6 tuổi.
Chương trình Touch English! truyền cảm hứng học tập giúp trẻ bước đầu tiếp cận với Tiếng Anh chuẩn mực, tự tin giao tiếp hàng ngày.

register